Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадени карти за паркиране на хора с трайни увреждания - 2018 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Анна Стойнева
Last Updated април 16, 2018, 09:59 (Europe/Sofia)
Създаден април 16, 2018, 09:55 (Europe/Sofia)