Областна транспортна схема на Област Видин

Утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема на Област Видин. Разписания на междуселищните автобусни линии, разделени по общини. Данните са актуални към 15.02.2018г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Юлиян Дионисов
Версия 1.1
Last Updated март 6, 2018, 19:24 (Europe/Sofia)
Създаден август 4, 2016, 11:10 (Europe/Sofia)