Списък на издадените общи административни актове

Списък на издадените общи административни актове от Кмета на община Вълчедръм

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Камелия Савова
Отговорник по поддръжка Даниела Минкова
Last Updated ноември 8, 2018, 11:44 (Europe/Sofia)
Създаден септември 14, 2017, 17:04 (Europe/Sofia)