Информация за сключени договори или резултати от проведени конкурси за проект

Данни за документите, публикувани в Регистъра на обществените поръчки през периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г., които съдържат информация за сключени договори или резултати от проведени конкурси за проект.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Сашка Иванова
Отговорник по поддръжка Сашка Иванова
Last Updated април 22, 2016, 00:59 (Europe/Sofia)
Създаден септември 25, 2015, 15:57 (Europe/Sofia)