Публичен регистър на влезлите в сила заповеди за премахване на съоръжения на мобилните оператори

Публичен регистър на влезлите в сила заповеди за премахване на съоръжения на мобилните оператори

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated юни 12, 2018, 14:32 (Europe/Sofia)
Създаден април 12, 2018, 15:37 (Europe/Sofia)