РЕГИСТЪР на издадени Карти за паркиране на хора с трайни увреждания

РЕГИСТЪР на издадени "Карти за паркиране на хора с трайни увреждания"

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Веселин Чанев
Отговорник по поддръжка Таня Лазарова
Last Updated ноември 20, 2017, 10:01 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 20, 2017, 10:01 (Europe/Sofia)