Информация с натрупване за броя на регистрираната земеделска и горска техника, превозните средства и машините за земни работи по видове на територията на област Благоевград към дата 31.12.2018 г.

Регистрацията и контролът върху земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи на територията на област Благоевград се извършват от Областна дирекция "Земеделие" Благоевград и се вписват в информационната база данни по чл.7, ал.1 от Закона за регистрацията и контрола на земеделската и горската техника.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник Областна дирекция "Земеделие" Благоевград
Автор Ирена Маслинска
Отговорник по поддръжка Ирена Маслинска
Last Updated януари 11, 2019, 09:46 (Europe/Sofia)
Създаден януари 11, 2019, 09:45 (Europe/Sofia)