Данни за бюджета и разходването му

Данни по дейности и параграфи за приходите и разходите на Община Златарица

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.zlataritsa.net/performance.html
Автор Община Златарица
Отговорник по поддръжка Борис Чакъров
Last Updated август 23, 2018, 12:32 (Europe/Sofia)
Създаден юли 28, 2016, 14:20 (Europe/Sofia)