Данни за бюджета и разходването му

Данни по дейности и параграфи за приходите и разходите на Община Златарица

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.zlataritsa.net/performance.html
Автор Община Златарица
Отговорник по поддръжка Борис Чакъров
Last Updated октомври 18, 2017, 13:51 (Europe/Sofia)
Създаден юли 28, 2016, 14:20 (Europe/Sofia)