Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на НП"Пирин", съгласно чл. 50, т. 5 от ЗЗТ за 2017 г.

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на НП"Пирин", съгласно чл. 50, т. 5 от ЗЗТ за 2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.pirin.bg/?p=1701
Автор Даниела Бергова
Отговорник по поддръжка Даниела Бергова
Last Updated декември 7, 2017, 16:54 (Europe/Sofia)
Създаден декември 7, 2017, 16:52 (Europe/Sofia)