Публичен регистър на сдруженията на собствениците на сгради в режим на етажна собственост

Информацяита е актуализарана към април 2017г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Мартин Христов
Отговорник по поддръжка Ваня Брусева
Версия 1.0
Last Updated април 20, 2017, 15:52 (Europe/Sofia)
Създаден април 20, 2017, 15:51 (Europe/Sofia)