Договори и изменения на договори - 2017

Информация за сключени договори, изменения през техния срок на изпълнение и проведени конкурси за проекти, публикувана в РОП в периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.aop.bg
Автор Сашка Иванова
Отговорник по поддръжка Сашка Иванова
Версия 1
Last Updated февруари 19, 2018, 14:05 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 19, 2018, 13:44 (Europe/Sofia)