Регистър общинска собственост

Актуален регистър на актовете за общинска собственост можете да достъпите на https://nesebar.imeon.bg/frmAOS.aspx

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://nesebar.imeon.bg/frmAOS.aspx
Last Updated май 29, 2017, 13:42 (Europe/Sofia)
Създаден май 29, 2017, 13:39 (Europe/Sofia)