Списък на разположените контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки

Актуален към 30.09.2017г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated октомври 11, 2017, 09:39 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 9, 2017, 13:34 (Europe/Sofia)