Списък на съгласуваните от ЦППКОП Законопроекти по чл 32 от УП на МС

Списък на съгласуваните от ЦППКОП Законопроекти по чл 32 от Устройствения Правилник на Министерски Съвет

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://borkor.government.bg/
Автор Кирил Петров
Отговорник по поддръжка Кирил Петров
Last Updated юни 6, 2018, 10:46 (Europe/Sofia)
Създаден декември 6, 2017, 11:22 (Europe/Sofia)