Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Списък на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити,включени в системата на първостепенен разпоредител с бюджетни кредити Община Кубрат

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://kubrat.bg/bg/registers/register_secondary_disposers.pdf
Автор Община Кубрат
Отговорник по поддръжка Бюлент Дахилов
Last Updated септември 19, 2017, 11:10 (Europe/Sofia)
Създаден септември 19, 2017, 11:09 (Europe/Sofia)