АЛД, освободени от задължение за регистрация- актуален към 14.12.2017г.

Списъкът съдържа следните полета - код по БУЛСТАТ/ЕИК (когато АЛД е физическо лице, ЕГН е заменено с „xxxxxxxxxx“); име на администратора на лични данни; вид субект. Тъй като съдържанието на регистъра на освободените от регистрация администратори на лични данни се обновява постоянно, актуална информация за конкретен администратор може да получите от информационната система на адрес https://212.122.176.6:8081/CPDP_ERALD/pages/publicRegisters/freeOfRegistrationPublicRegisterCaptcha.faces

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор КЗЛД
Отговорник по поддръжка Надежда Борисова
Last Updated декември 15, 2017, 12:17 (Europe/Sofia)
Създаден декември 15, 2017, 12:06 (Europe/Sofia)