Агростатистика

Агростатистически данни, Система за земеделска счетоводна информация

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.mzh.government.bg/bg/statistika-i-analizi/
Автор Агростатистика към ГДЗРП
Отговорник по поддръжка Владислав Костадинов
Last Updated декември 5, 2018, 12:35 (Europe/Sofia)
Създаден април 28, 2016, 13:35 (Europe/Sofia)