Агростатистика

Агростатистически данни, Система за земеделска счетоводна информация

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/Agrostatistics.aspx
Автор Агростатистика към ГДЗРП
Отговорник по поддръжка Владислав Костадинов
Last Updated май 18, 2018, 09:53 (Europe/Sofia)
Създаден април 28, 2016, 13:35 (Europe/Sofia)