Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в община Троян (към 31.07.2018 г.)

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Троян
Отговорник по поддръжка Максим Боджаков
Last Updated август 10, 2018, 14:11 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 26, 2018, 14:53 (Europe/Sofia)