Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в община Троян 2018 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Троян
Отговорник по поддръжка Максим Боджаков
Last Updated декември 6, 2018, 13:19 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 26, 2018, 14:53 (Europe/Sofia)