2 намерени набори от данни

Филтриране на резултати
  • Договори и изменения на договори - 2017

    Информация за сключени договори, изменения през техния срок на изпълнение и проведени конкурси за проекти, публикувана в РОП в периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.
  • Договори и изменения на договори - 2016

    Информация за сключени договори, изменения през техния срок на изпълнение или проведени конкурси за проекти, публикувана в РОП в периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.