Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ)

Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител с бюджет към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София-град.

Допълнителна информация

Поле Стойност
Лице за контакт: Даниел Кръстев Тел.: 02 8130 459