Община Угърчин

Сервизна информация

  • Име на Общината – Община Угърчин, обл. Ловеч
  • Точен адрес – гр. Угърчин, пл. “ Свобода” № 1
  • Пощенски код - 55 80
  • Телефонен код, тел., факс – 06931, 21 21
  • Е – mail: obshtina@ugarchin.bg Обща информация и инфраструктура

  • Територия – 523 км2

  • Брой населени места – 11, в това число административният център; В Община Угърчин според административно-териториалното деление на страната са включени следните населени места: град Угърчин-административен център, като кметства селата: Лесидрен, Кирчево, Славщица, Сопот, Микре, Голец, Катунец, Каленик, Орляне, Драгана.
  • Брой население по постоянен адрес – 6 292