Национален статистически институт

Националният статистически институт осъществява независима статистическа дейност на държавата и други дейности, възложени му със закон. Той е със статут на държавна агенция със седалище София. Националният статистически институт се състои от централно управление и териториални статистически бюра. Териториалните статистически бюра осъществяват функциите и задачите на Националния статистически институт по производството и разпространението на статистическа информация на регионално ниво.