Община Бургас

Община Бургас се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на Област Бургас. Административен център на общината е град Бургас. Площ: 488,6 km² Население: 232 311 (2011 г.) Общината се намира в централната част на Област Бургас и с площта си от 559,151 km2 заема 6-то място сред 13-те общини на областта, което съставлява 7,22% от територията на областта. Границите ѝ са следните: на юг – Община Созопол; на запад – Община Камено; на север – Община Айтос; на североизток – Община Поморие; на изток – Черно море. С изключение на най-северната и най-южната и югоизточна част територията на общината се заема от източната, най-ниска част на Бургаската низина. Най-северната част, част от землищата на селата Драганово и Брястовец се заемат от южните склонове на Айтоска планина (част от Източна Стара планина), като тук се намира и най-високата точка на общината – връх Керезбаир (330 m). В най-южната част, в землището на село Извор се простират част от най-северните разклонения на рида Босна от планината Странджа с маскимална височина до 160 m. В югоизточната част, в землището на село Маринка попадат западните склонове на възвишението Росен баир с височина от 267 m. В центъра на общината, западно от квартал „Меден рудник“ на град Бургас се издига уединеното възвишение Върли бряг с височина от 209 m. Цялата община попада във водосборния басейн на Черно море. Тук се намират двете ни най-големи черноморски езера – Бургаското и Атанасовското и източната част на големия язовир Мандра. През общината преминават най-долните течения на четири реки: Айтоска и Чукарска река, вливащи се в западната част на Бургаското езеро и Факийска и Изворска река, вливащи се в югоизточната част на язовир Мандра.