7 намерени набори от данни

Филтриране на резултати
 • Главен регистър на общинската собственост

  Главен регистър на общинската собственост на територията на Община Бургас/ публична, частна, общински предприятия, търговски дружества с общинско участие, юридически лица с...
 • Регистър на земи общинска собственост, отдадени под аренда/наем

  Регистър на земи общинска собственост, отдадени под аренда/наем -обработваеми земи и общински пасища,мери и ливади. Регистърът е актуален към 10.10.2018г.
 • Бюджет 2018 г.

  Бюджет 2018 г., приет с протоколно решение № 37 /30.01.2018 г. на Общински съвет – Бургас. Информацията включва: Макрорамка, Приходи държавна дейност, Разходи държавна дейност,...
 • Проектобюджет 2018 г.

  Приходи държавна дейност, Разходи държавна дейност, Приходи общинска дейност, Разходи общинска дейност. Актуална информация може да се следи на адрес:...
 • Бюджет 2016

  Бюджет 2016 г., приет с протоколно решение № 07/26.01.2016 г. на Общински съвет – Бургас. Актуална информация може да се следи на адрес: http://www.burgas.bg/bg/info/index/85
 • Проектобюджет 2017 г.

  Приходи държавна дейност, Разходи държавна дейност, Приходи общинска дейност, Разходи общинска дейност. Актуална информация може да се следи на адрес:...
 • Бюджет 2017 г.

  Бюджет 2017 г., приет с протоколно решение № 23/31.01.2017 г. на Общински съвет – Бургас. Информацията включва: Макрорамка, Приходи държавна дейност, Разходи държавна дейност,...