Списък на лекарите и лекарите по дентална медицина, които притежават разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти

чл. 5 от Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Дора Тенекеджиева
Отговорник по поддръжка Диана Авджиева
Last Updated март 7, 2018, 16:07 (Europe/Sofia)
Създаден юли 20, 2016, 13:35 (Europe/Sofia)