Утвърден план-прием за 2016-2017 учебна година на ученици в държавните и общинските училища след завършен седми клас

Утвърден план-прием за 2016-2017 учебна годинана ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности след завършен седми клас

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.ruobg.com/files_priem/files_14/plan_priem_1.pdf
Автор Мариана Живкова
Отговорник по поддръжка Мариана Живкова
Версия 1.0
Last Updated ноември 14, 2017, 13:02 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 14, 2017, 12:43 (Europe/Sofia)