Утвърден бюджет към 1 януари

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.riosv.icon.bg/index.php?show=16
Автор РИОСВ гр. Шумен
Отговорник по поддръжка Драгомир Василев
Last Updated май 22, 2017, 13:50 (Europe/Sofia)
Създаден май 22, 2017, 13:48 (Europe/Sofia)