Учредено право на строеж, пристрояване и надстрояване в регулация

Учредено право на строеж, пристрояване и надстрояване в регулация за периода 2007 - 2017 година

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://aytos.bg/files/400/3228220865727.pdf
Last Updated март 9, 2018, 15:11 (Europe/Sofia)
Създаден март 9, 2018, 12:58 (Europe/Sofia)