Уведомленията за работно на търговските обекти

Регистър на уведомленията за работно на търговските обекти на територията на Община Елин Пелин

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated ноември 2, 2017, 16:56 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 2, 2017, 16:53 (Europe/Sofia)