ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР "ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ" ОБЛАСТ ЯМБОЛ

В менюто в лявата част на екрана се избира населеното място / населените места в които има военни паметници са подчертани/. Непосредствено до менюто се отваря меню със списък на военните паметници за конкретното населено място.

Паметниците са именувани според ред първи на анкетните карти!

Анкета- анкетна карта за конкретния паметник

Списък- списък на изписаните имена на паметника /Приложение 1/

Състояние- ако има описано отделно извън анкетната карта състояние на паметника /Приложение 3/

снимка Х - снимка /Приложение 2/

Снимките се отварят в отделни прозорци или подпрозорци в зависимост от използвания браузър и неговите настройки!

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.yambol.government.bg/Pametnici/index.htm
Отговорник по поддръжка Огнян Огнянов
Last Updated юли 19, 2016, 15:47 (Europe/Sofia)
Създаден юни 6, 2016, 14:04 (Europe/Sofia)