Регистър на издадените разрешения за строеж - Област Варна

Регистър на издадените разрешения за строеж и заповеди за допълване на разрешения за строеж от 2017г - Областна администрация Варна

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.vn.government.bg
Автор Николай Славов
Отговорник по поддръжка Николай Илиев
Last Updated септември 12, 2018, 08:49 (Europe/Sofia)
Създаден март 16, 2017, 10:35 (Europe/Sofia)