Регистър на издадените разрешения и регистрационни документи съгласно Закона за упрвление на отпадъците

Регистърът на издадените разрешения и регистрационни документи се поддържа на основание чл.45 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и

съдържа издадените разрешения по чл.67 от ЗУО и регистрационните документи по чл. 78 от ЗУО. Регистърът на издадените разрешения и регистрационни документи се актуализира ежемесечно.

http://nwms.government.bg/wms/public/Controler?control=ReadNomenclatureForm&doc_def_id=22

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated декември 22, 2017, 13:33 (Europe/Sofia)
Създаден септември 29, 2016, 13:26 (Europe/Sofia)