Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и в моторни превозни средства

Регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства. Поддържа се съгласно изискванията на чл. 45, ал.1, т.2 на Закона за управление на отпадъците.

Регистърът на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства се актуализира ежедневно.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://nwms.government.bg/wms/public/Controler?control=ReadNomenclatureForm&doc_def_id=48&param_type=1&param_oop_type=03
Last Updated януари 9, 2018, 09:54 (Europe/Sofia)
Създаден декември 29, 2016, 11:48 (Europe/Sofia)