РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ПРЕЗ 2017 година

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ПРЕЗ 2017 година

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated януари 30, 2018, 22:53 (Europe/Sofia)
Създаден януари 30, 2018, 22:52 (Europe/Sofia)