Регистър на актовете за изработване на УП

Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове /на осн. чл. 5, ал. 5 от ЗУТ/зут лекс

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор ianeto@abv.bg
Отговорник по поддръжка Стояна Чавдарова
Last Updated юли 10, 2018, 12:43 (Europe/Sofia)
Създаден септември 28, 2017, 16:24 (Europe/Sofia)