Регистър на актове за одобряване на устройствени планове и на измененията им

Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове /на осн. чл. 5, ал. 5 от ЗУТ/

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Стояна Чавдарова
Last Updated юли 10, 2018, 12:42 (Europe/Sofia)
Създаден септември 28, 2017, 16:37 (Europe/Sofia)