Предоставени ваучери по схема "Развитие"

Публичен регистър на предоставените ваучери по схема "Развитие" от ОП "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г."

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Йордан Йорданов
Отговорник по поддръжка Йордан Йорданов
Last Updated декември 11, 2015, 16:57 (Europe/Sofia)
Създаден декември 11, 2015, 16:56 (Europe/Sofia)