Въглероден оксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално време

Данни от измерени концентрации на основните показатели за качеството на атмосферния въздух, които се създават и поддържат съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated февруари 2, 2018, 11:31 (Europe/Sofia)
Създаден април 14, 2015, 12:25 (Europe/Sofia)