Цени на едро на основни хранителни стоки за периода 12 - 16 октомври 2015 г.

В първата колона са с средните цени за предходнта седмица и са база за изчисляване на промяната на цените през текущата седмци в проценти и лева.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://dksbt.bg/?a=firstpage
Автор ДКСБТ
Отговорник по поддръжка Ваня Зидарова
Last Updated октомври 20, 2015, 09:39 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 20, 2015, 09:37 (Europe/Sofia)