Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП – община Първомай

Разрешение за изработване на ПУП и ИПУП – община Първомай

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Ана Николова
Отговорник по поддръжка Дияна Иванова
Last Updated септември 28, 2017, 08:08 (Europe/Sofia)
Създаден септември 28, 2017, 08:06 (Europe/Sofia)