Публични регистри за издаваните от КЕВР лицензии и разрешения

Публични регистри за издаваните от Комисията за енергийно и водно регулиране лицензии и разрешения (чл. 25 от Закона за енергетиката)

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.dker.bg/pagebg.php?P=374
Автор Комисия за енергийно и водно регулиране
Отговорник по поддръжка Тихомир Василев
Last Updated декември 7, 2018, 15:37 (Europe/Sofia)
Създаден април 12, 2016, 10:01 (Europe/Sofia)