Публичен регистър на радиолюбителите

Регистърът се актуализира ежедневно и за актуална информация може да се следи на адрес: http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:161:7376293144859247::NO::P161_ADV,P161_REGION_CONTROL,P161_X:0,0,1

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор КРС
Отговорник по поддръжка Златка Асенова
Версия Регистъра е актуален към 06.06.2018 г.
Last Updated юни 7, 2018, 15:20 (Europe/Sofia)
Създаден юни 7, 2016, 16:26 (Europe/Sofia)