Публичен регистър на разрешения за строеж на община Аксаково

Разрешения за строеж

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.aksakovo.net/assets/UT/PR/PR-Razresheniq%20za%20stroej.pdf
Отговорник по поддръжка Христо Димитров
Last Updated ноември 6, 2018, 13:59 (Europe/Sofia)
Създаден септември 14, 2017, 16:33 (Europe/Sofia)