Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти на територията на Община Бургас. Регистърът е актуален към 08.09.2017г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Иванка Касърова
Отговорник по поддръжка Иванка Касърова
Last Updated октомври 11, 2018, 12:06 (Europe/Sofia)
Създаден септември 8, 2017, 15:21 (Europe/Sofia)