Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://109.120.204.206/deals.aspx?ProviderID=24786c60-6e8b-4093-af0a-0b14e6f77358
Автор Снежана Накова
Отговорник по поддръжка Снежана Накова
Last Updated февруари 13, 2018, 16:40 (Europe/Sofia)
Създаден юли 13, 2016, 15:33 (Europe/Sofia)