Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Ирена Гуцина
Отговорник по поддръжка Десислава Сандулова
Last Updated януари 10, 2019, 16:12 (Europe/Sofia)
Създаден септември 29, 2017, 08:40 (Europe/Sofia)