Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти на Община Дупница

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти на Община Дупница

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://77.77.46.98:8081/webreg/Registers/RAZPSDELKI
Автор Надя Великова
Отговорник по поддръжка Мая Караджова
Last Updated октомври 2, 2017, 18:38 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 2, 2017, 18:36 (Europe/Sofia)