Публичен регистър на оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1 – 3 от ЗПУ

Регистърът се актуализира ежедневно и за актуална информация може да се следи на адрес: http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:230:7376293144859247::NO::P230_ADV,P230_REGION_CONTROL,P230_X:0,0,1

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор КРС
Отговорник по поддръжка Златка Асенова
Версия Регистъра е актуален към 29.12.2017 г.
Last Updated декември 29, 2017, 08:47 (Europe/Sofia)
Създаден юни 7, 2016, 16:32 (Europe/Sofia)