Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated октомври 2, 2017, 09:14 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 2, 2017, 08:44 (Europe/Sofia)