Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум

Информацията е актуална към месец май 2017г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://opendata.gabrovo.bg//index.php?option=com_tabulizer&task=outputDataSource&tmpl=component&output=raw&ds_tag=ldaZeGXLUytbpt19BT85ZSMz&ds_mode=json
Автор Мартин Христов
Версия 1.0
Last Updated август 28, 2017, 11:43 (Europe/Sofia)
Създаден май 12, 2017, 12:01 (Europe/Sofia)